Tarieven orthodontische zorg 2022

De orthodontische zorg tarieven 2022 zijn bekend gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de orthodontische zorg tarieven die gelden vanaf 1 januari 2022 hier downloaden. De orthodontische zorg tarieven zijn neergelegd in een beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De beschikking wordt Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg genoemd.

De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2022 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2023. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die orthodontische zorg leveren.

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C;
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en);
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.

CODE OMSCHRIJVING TARIEF TARIEF TARIEF
A B C
I
Consultatie en diagnostiek
F121 Eerste consult € 23.12 € 23.12 € 23.12
F122 Herhaalconsult € 23.12 € 23.12 € 23.12
F123 Controlebezoek € 14.48 € 21.54 € 21.54
F124 Second opinion € 109.51 € 109.51 € 109.51
F125 * Maken gebitsmodellen € 17.72 € 32.72 € 32.72
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 63.96 € 95.14 € 95.14
F127 Multidisciplinair consult, per uur € 143.36 € 143.36 € 143.36
F128 Prenataal consult Nvt Nvt € 83.57
F129 Orthodontie in de eerste twee levensjaren Nvt Nvt € 1465.05
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 109.51 € 109.51 € 109.51
F131 * Vervaardigen van een diagnostische set-up € 49.69 € 73.93 € 73.93
F132 * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17.72 € 32.72 € 32.72
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 63.96 € 95.14 € 95.14
II
Röntgenonderzoek
F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 17.03 € 17.03 € 17.03
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto € 17.03 € 17.03 € 17.03
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) Nvt € 23.66 € 23.66
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s Nvt € 28.99 € 28.99
F155 Vervaardiging orthopantomogram € 31.11 € 46.29 € 46.29
F156 Beoordeling orthopantomogram € 18.24 € 27.13 € 27.13
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19.49 € 28.99 € 28.99
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 54.41 € 80.93 € 80.93
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 19.49 € 28.99 € 28.99
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 54.41 € 80.93 € 80.93
F161 Meerdimensionale kaakfoto € 146.01 € 146.01 € 146.01
F162 Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 60.84 € 60.84 € 60.84
III
Behandeling
F411 * Plaatsen beugel categorie 1 € 119.48 € 207.96 € 390.27
F421 * Plaatsen beugel categorie 2 € 124.97 € 216.90 € 410.46
F431 * Plaatsen beugel categorie 3 € 144.12 € 247.69 € 480.40
F441 * Plaatsen beugel categorie 4 € 153.54 € 262.86 € 514.73
F451 * Plaatsen beugel categorie 5 € 363.25 € 592.13 € 873.05
F461 * Plaatsen beugel categorie 6 € 590.89 € 964.79 € 1427.58
F471 * Plaatsen beugel categorie 7 € 573.44 € 894.33 € 1377.18
F481 * Plaatsen beugel categorie 8 € 447.56 € 717.36 € 1178.47
F491 * Plaatsen beugel categorie 9 € 588.26 € 988.25 € 1653.86
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 99.52 € 124.46 € 124.46
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 € 34.57 € 70.71 € 70.71
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 € 43.21 € 83.57 € 83.57
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 € 43.21 € 64.28 € 83.57
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 € 51.86 € 77.14 € 106.07
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 € 64.82 € 96.43 € 125.36
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 30.25 Nvt Nvt
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 34.57 € 64.28 € 70.71
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9 € 43.21 € 83.57 € 83.57
IV Diversen
F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 127.05 € 136.86 € 136.86
F612 * Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 124.97 € 216.90 € 410.46
F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27.38 € 27.38 € 27.38
F721 Trekken tand of kies € 45.63 € 45.63 € 45.63
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34.07 € 34.07 € 34.07
F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 85.60 € 107.03 € 107.03
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13.64 € 13.64 € 13.64
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs Kostprijs Kostprijs
F811 * Reparatie of vervanging van beugel € 30.03 € 44.68 € 44.68
F812 * Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 39.58 € 78.17 € 78.17
F813 * Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak € 39.58 € 78.17 € 78.17
F814 * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 39.58 € 78.17 € 78.17
F815 Verwijderen spalk, per element € 6.08 € 6.08 € 6.08
F911 Inkopen op uitkomst orthodontie € 2457.91 Nvt Nvt
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13.86 € 13.86 € 13.86
F901 Onderlinge dienstverlening Maximum Maximum Maximum