Tarieven tandheelkundige zorg 2018

De tandartstarieven voor 2018 zijn bekend gemaakt. U kunt hier de tandartstarieven die gelden vanaf 1 januari 2018 downloaden. Hieronder staan alle tandartstarieven per onderwerp gerangschikt die gelden met ingang van 1 januari 2018. Het zijn de maximaal in rekening te brengen tarieven door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto’s
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Kaakgewrichtsbehandelingen
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV Abonnementen

II Consultatie en diagnostiek(C) (X)
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 55,26
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 16,58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21
C85 Weekendbehandeling € 21,00
C86 Avondbehandeling € 21,00
C87 Nachtbehandeling € 21,00
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,31
X24 Schedelfoto € 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 * Mondbeschermer € 24,87
IV Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,81
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,63
B11  Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,22
VI Vullingen (V)
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 23,21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 37,02
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 48,07
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 67,41
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 78,47
V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V93  Drievlaksvulling composiet € 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,31
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,05
V70 * Parapulpaire stift € 11,05
V80 * Wortelkanaalstift € 19,34
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,29
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 69,03
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
E44 Verwijderen spalk € 5,53
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,05
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/hoektand € 110,51
E32 Premolaar € 154,72
E33 Molaar € 198,93
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,10
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
E37 Kijkoperatie € 66,31
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74,60
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,26
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 66,31
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 127,09
R10 * Drievlaks composiet inlay € 165,77
R11 * Eenvlaksinlay € 99,46
R12 * Tweevlaksinlay € 154,72
R13 * Drievlaksinlay € 221,03
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 27,63
R24 * Kroon € 243,13
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 66,31
R29 * Confectiekroon € 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal € 55,26
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,26
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 110,51
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 165,77
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89
R46 * Brugverankering, per anker € 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 27,63
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 27,63
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 110,51
R61 * Plakbrug met preparatie € 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,10
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,63
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 27,63
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,05
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
a. Kaakgewrichtsklachten
(craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
G62 * Occlusale spalk € 149,19
G63 * Repositiespalk € 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,63
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 303,92
G66 Biofeedbacktherapie € 49,73
G67 Behandeling triggerpoint € 60,78
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 44,21
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,26
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 60,78
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 82,89
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 82,89
G12 Centrale relatiebepaling € 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen € 55,26
G14  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497,32
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal € 55,26
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276,27
G72 Controlebezoek MRA € 27,63
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 44,21
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 41,44
H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,83
H26 Hechten weke delen € 60,78
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,26
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,58
b. Onderdeel B
H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55,26
H33 Hemisectie van een molaar € 66,31
H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49,73
H41  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33,15
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66,31
H43  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88,41
H44  Primaire antrumsluiting € 60,78
H59  Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77,36
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 77,36
H65 Primaire sluiting € 149,19
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176,82
XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,63
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,78
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44
P31 * Wortelkap met stift € 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,26
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,81
P45 * Noodkunstgebit € 110,51
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,78
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33,15
P27 Reoccluderen € 55,26
P28 Naregistratie en remounten € 55,26
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82,89
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,15
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak               € 38,68
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 55,26
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82,89
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 154,72
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 38,68
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 44,21
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 44,21
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 29,84
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02
T42 Consult parodontale nazorg € 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 146,43
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 160,25
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 179,59
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 331,54
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 55,26
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 69,07
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 96,70
T82 Tandvleescorrectie, per element € 52,49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 138,14
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331,54
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179,59
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 179,59
T88 Kroonverlenging per sextant € 331,54
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
Diversen
T91 Pocketregistratie € 33,15
T92 Parodontiumregistratie € 66,31
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T57 * Toepassing lokaal medicament € 59,68
T95 * (Draad)Spalk € 22,10
T96  Uitgebreide Voedingsanalyse € 55,26
XIII Implantaten (J)
J97 Overheadkosten implantaten € 169,23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 95,77
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 61,27
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 94,26
J03 * Proefopstelling € 127,25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42,42
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,85
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226,22
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141,39
J11 Prepareren donorplaats € 127,25
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136,67
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65,98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 28,28
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122,54
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 56,55
J19 Toeslag esthetische zone € 61,27
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 215,38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70,69
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 155,53
J27 Vervangen implantaat € 215,38
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98,97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 108,40
J33 Kosten implantaat € 302,70
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 146,10
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,99
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 193,23
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,27
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 485,43
J51 * Onder-klikgebit € 315,76
J52 * Boven-klikgebit € 315,76
J53 * Omvorming klikgebit € 94,26
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122,54
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141,39
J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103,68
J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 131,96
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 51,84
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 479,77
XIV Uurtarieven (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12,59
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 14,47
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 14,47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95
XV Abonnementen (Z)
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,18
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,05
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 14,92
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18,23
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22,10
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,08