Tarieven tandheelkundige zorg 2020

De tandartstarieven voor 2020 zijn bekend gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tandartstarieven die gelden vanaf 1 januari 2020 hier downloaden. De tandartstarieven zijn neergelegd in een beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De beschikking wordt prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg genoemd.

De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2020 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2021. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto’s
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Kaakgewrichtsbehandelingen
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV Abonnementen

Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€ 22,16
C13Probleemgericht consult€ 22,16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,16
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 104,95
C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 29,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak€ 58,31
c. Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€ 17,49
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 46,65
C85Weekendbehandeling€ 22,16
C86Avondbehandeling€ 22,16
C87Nachtbehandeling€ 22,16
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Kleine röntgenfoto€ 16,33
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,24
X21Kaakoverzichtsfoto€ 69,97
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 69,97
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 25,66
X24Schedelfoto€ 31,49
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 198,24
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 58,31
III Preventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,07
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,07
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,07
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 26,24
M32**Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek€ 17,49
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 5,83
M40Fluoridebehandeling€ 14,58
M61 *Mondbeschermer€ 26,24
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 50,73
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 27,99
IV Verdoving (A)
A15Oppervlakte verdoving€ 7,58
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 14,58
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 29,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 29,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 36,66
VI Vullingen (V)
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 24,49
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 39,07
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 50,73
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 71,13
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 36,15
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 50,73
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 62,39
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 82,80
V91Eénvlaksvulling composiet€ 46,65
V92Tweevlaksvulling composiet€ 61,22
V93Drievlaksvulling composiet€ 72,88
V94Meervlaksvulling composiet€ 93,29
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 69,97
V30Fissuurlak, eerste element€ 26,24
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14,58
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen.€ 5,83
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,66
V70 *Parapulpaire stift€ 11,66
V80 *Wortelkanaalstift€ 20,41
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,75
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,16
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40,82
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 32,07
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 47,90
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 104,95
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 151,60
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 198,24
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 244,89
E85Elektronische lengtebepaling€ 14,58
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 17,49
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 46,65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,98
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 29,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,82
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 29,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 29,15
E56 *Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 40,82
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 29,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 81,63
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 52,48
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material€ 43,73
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 46,65
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 58,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 29,15
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 46,63
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,49
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 72,88
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 29,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,66
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 23,32
E44Verwijderen spalk, per element€ 5,83
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,66
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 116,61
E32Premolaar€ 163,26
E33Molaar€ 209,91
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 23,32
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 81,63
E37Kijkoperatie€ 69,97
Gebruik operatiemicroscoop
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 58,31
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *Eenvlaks composiet inlay€ 69,97
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 134,11
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 174,92
R11 *Eenvlaksinlay€ 104,95
R12 *Tweevlaksinlay€ 163,26
R13 *Drievlaksinlay€ 233,23
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 29,15
R24 *Kroon€ 256,55
R34 *Kroon op implantaat€ 233,23
R29 *Confectiekroon€ 52,48
R31Opbouw plastisch materiaal€ 58,31
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 58,31
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 116,61
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 174,92
R45 *Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 87,46
R46 *Brugverankering, per anker€ 58,28
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 145,77
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 29,15
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 29,15
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 116,61
R61 *Plakbrug met preparatie€ 174,92
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 40,82
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 23,32
c. Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 64,14
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 64,14
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 23,32
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 58,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 29,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 29,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 69,97
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 116,61
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Temporaire, eerste voorziening€ 29,15
R85 *Temporaire, volgende voorziening€ 11,66
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 104,95
G22Verlengd onderzoek OPD€ 209,91
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 93,29
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G1Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 61,22
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€ 157,43
G68 *Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk€ 46,65
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 69,97
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 117,78
G44 *Therapeutische injectie€ 64,14
G46 *Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)€ 46,65
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 116,61
b. Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 87,46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11Scharnierasbepaling€ 87,46
G12Centrale relatiebepaling€ 81,63
G13Protrale/laterale bepalingen€ 58,31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 524,77
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 29,15
G16Therapeutische positiebepaling€ 29,15
G20Beetregistratie intra-oraal€ 58,31
Diversen
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 29,15
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 320,69
G69 *Beetbeschermingsplaat€ 64,14
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 58,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 291,54
G72Controlebezoek MRA€ 29,15
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 46,65
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 43,73
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,65
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,06
H26Hechten weke delen€ 64,14
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 58,31
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17,49
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 58,31
H33Hemisectie van een molaar€ 69,97
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 69,97
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 52,48
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 69,97
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 93,29
H44Primaire antrumsluiting€ 64,14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 81,60
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie€ 81,63
H65Primaire sluiting€ 157,43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 81,63
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 157,43
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 110,78
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 186,58
XI Kunstgebitten (P)
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 34,98
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 29,15
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 58,31
P10 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 87,46
P15 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 174,92
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 64,14
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 17,49
P34 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 239,06
P35 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 326,56
P31 *Wortelkap met stift€ 145,77
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 87,46
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 58,31
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 14,58
P45 *Noodkunstgebit€ 116,61
a. Volledig kunstgebit
P21 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 174,92
P25 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 233,23
P30 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 29,15
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 64,14
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 34,98
P27Reoccluderen€ 58,31
P28Naregistratie en remounten€ 58,31
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 64,14
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 87,46
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 29,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 29,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 34,98
Overige
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 46,65
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 40,82
P01 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,82
P02 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 87,46
P03 *Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder€ 58,31
P04 *Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 87,46
P70 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 163,26
P07 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,49
P08 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 46,65
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 40,82
P51 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,82
P52 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 87,46
P53 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 58,31
P54 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 87,46
P57 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,49
P58 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 46,65
P78 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 46,65
P79 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 46,65
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 154,51
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 169,09
T21Grondig reinigen wortel, complex€ 31,49
T22Grondig reinigen wortel, standaard€ 23,32
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 90,38
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 104,95
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 46,65
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 61,22
T42Consult parodontale nazorg€ 88,63
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 117,78
T44Complex consult parodontale nazorg€ 156,85
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 154,51
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 169,09
Parodontale chirurgie
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 189,50
T71lapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 291,54
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)€ 349,84
T73Directe postoperatieve zorg, kort€ 58,31
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 156,85
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 151,60
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 72,88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80Tandvleestransplantaat€ 125,36
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 102,04
T82Tandvleescorrectie, per element€ 55,39
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 145,77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 349,84
T85 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 116,61
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 189,50
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87Kroonverlenging per element€ 186,50
T88Kroonverlenging per sextant€ 349,84
Directe postoperatieve zorg
T89Directe postoperatieve zorg, kort€ 58,31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 156,85
Diversen
T91Pocketregistratie€ 34,98
T92Parodontiumregistratie€ 69,97
T93**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 40,82
T94Behandeling tandvleesabces€ 78,71
T57 *Toepassing lokaal medicament€ 62,97
T95 *(Draad)Spalk€ 23,32
T96Uitgebreide Voedingsanalyse€ 58,31
XIII Implantaten (J)
J97Overheadkosten implantaten€ 176,13
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 99,68
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 64,67
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 99,49
J03 *Proefopstelling€ 134,31
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 238,77
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 149,23
J11Prepareren donorplaats€ 134,31
J12 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 144,26
J13 *Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 69,64
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikKostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 29,85
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 84,57
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 129,34
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 59,69
J19Toeslag esthetische zone€ 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 227,33
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 94,02
J23 *Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 74,62
J29 *Plaatsen volgende Healing Abutment€ 35,32
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 164,16
J36Verwijderen implantaat€ 32,83
J27Vervangen eerste implantaat€ 227,33
J37Vervangen volgend implantaat€ 94,02
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 298,47
d. Diversen
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 19,90
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 104,46
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 114,41
J33Kosten implantaat€ 319,50
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting€ 9,95
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 23,32
J87 *Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 23,32
e. Mesostructuur
J45 *Plaatsen eerste drukknop€ 119,39
J41 *Elke volgende magneet, drukknop€ 34,82
J42 *Staaf tussen twee implantaten€ 203,95
J43 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 64,67
J44 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 24,87
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Boven- en onder klikgebit€ 512,37
J51 *Onder-klikgebit€ 333,29
J52 *Boven-klikgebit€ 333,29
J53 *Omvorming klikgebit€ 99,49
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 129,34
J55 *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 149,23
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 174,10
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 84,57
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 109,44
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 134,31
g. Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 54,72
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 89,54
h. Prothetische nazorg
J70 *Opvullen zonder staafdemontage€ 139,28
J71 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 174,10
J72 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 198,98
J73 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 223,85
J74 *Reparatie zonder staafdemontage€ 54,72
J75 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 104,46
J76 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 129,34
J77 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 154,21
J78 *Verwijderen én vervangen drukknop€ 24,87
J79 *Verwijderen én vervangen steg€ 45,47
i. Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 506,40
XIV Uurtarieven (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 13,28
U35 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten€ 15,32
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 15,32
XV Abonnementen (Z)
Z10 *Abonnement categorie A per maand€ 7,58
Z20 *Abonnement categorie B per maand€ 11,66
Z30 *Abonnement categorie C per maand€ 15,74
Z40 *Abonnement categorie D per maand€ 19,24
Z50 *Abonnement categorie E per maand€ 23,32
Z60 *Abonnement categorie F per maand€ 6,41
XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten€ 13,28
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum