De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C;
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en);
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.

CODE OMSCHRIJVING TARIEF TARIEF TARIEF
    A B C
I Consultatie en diagnostiek      
F121 Eerste consult € 23.12 € 23.12 € 23.12
F122 Herhaalconsult € 23.12 € 23.12 € 23.12
F123 Controlebezoek € 14.48 € 21.54 € 21.54
F124 Second opinion € 109.51 € 109.51 € 109.51
F125 * Maken gebitsmodellen € 17.72 € 32.72 € 32.72
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 63.96 € 95.14 € 95.14
F127 Multidisciplinair consult, per uur € 143.36 € 143.36 € 143.36
F128 Prenataal consult Nvt Nvt € 83.57
F129 Orthodontie in de eerste twee levensjaren Nvt Nvt € 1465.05
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 109.51 € 109.51 € 109.51
F131 * Vervaardigen van een diagnostische set-up € 49.69 € 73.93 € 73.93
F132 * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17.72 € 32.72 € 32.72
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 63.96 € 95.14 € 95.14
II Röntgenonderzoek      
F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 17.03 € 17.03 € 17.03
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto € 17.03 € 17.03 € 17.03
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) Nvt € 23.66 € 23.66
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s Nvt € 28.99 € 28.99
F155 Vervaardiging orthopantomogram € 31.11 € 46.29 € 46.29
F156 Beoordeling orthopantomogram € 18.24 € 27.13 € 27.13
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19.49 € 28.99 € 28.99
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 54.41 € 80.93 € 80.93
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 19.49 € 28.99 € 28.99
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 54.41 € 80.93 € 80.93
F161 Meerdimensionale kaakfoto € 146.01 € 146.01 € 146.01
F162 Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 60.84 € 60.84 € 60.84
III Behandeling      
F411 * Plaatsen beugel categorie 1 € 119.48 € 207.96 € 390.27
F421 * Plaatsen beugel categorie 2 € 124.97 € 216.90 € 410.46
F431 * Plaatsen beugel categorie 3 € 144.12 € 247.69 € 480.40
F441 * Plaatsen beugel categorie 4 € 153.54 € 262.86 € 514.73
F451 * Plaatsen beugel categorie 5 € 363.25 € 592.13 € 873.05
F461 * Plaatsen beugel categorie 6 € 590.89 € 964.79 € 1427.58
F471 * Plaatsen beugel categorie 7 € 573.44 € 894.33 € 1377.18
F481 * Plaatsen beugel categorie 8 € 447.56 € 717.36 € 1178.47
F491 * Plaatsen beugel categorie 9 € 588.26 € 988.25 € 1653.86
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 99.52 € 124.46 € 124.46
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 € 34.57 € 70.71 € 70.71
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 € 43.21 € 83.57 € 83.57
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 € 43.21 € 64.28 € 83.57
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 € 51.86 € 77.14 € 106.07
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 € 64.82 € 96.43 € 125.36
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 30.25 Nvt Nvt
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 30.25 € 64.28 € 64.28
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 34.57 € 64.28 € 70.71
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9 € 43.21 € 83.57 € 83.57
IV Diversen      
F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 127.05 € 136.86 € 136.86
F612 * Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 124.97 € 216.90 € 410.46
F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27.38 € 27.38 € 27.38
F721 Trekken tand of kies € 45.63 € 45.63 € 45.63
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34.07 € 34.07 € 34.07
F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 85.60 € 107.03 € 107.03
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13.64 € 13.64 € 13.64
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs Kostprijs Kostprijs
F811 * Reparatie of vervanging van beugel € 30.03 € 44.68 € 44.68
F812 * Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 39.58 € 78.17 € 78.17
F813 * Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak € 39.58 € 78.17 € 78.17
F814 * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 39.58 € 78.17 € 78.17
F815 Verwijderen spalk, per element € 6.08 € 6.08 € 6.08
F911 Inkopen op uitkomst orthodontie € 2457.91 Nvt Nvt
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13.86 € 13.86 € 13.86
F901 Onderlinge dienstverlening Maximum Maximum Maximum