Kwaliteit, hoogwaardige zorgverlening en professionele tandheelkunde van onze tandheelkundige behandelaars

Deskundigheid van de tandheelkundige behandelaars

Alle behandelaars van Mondzorg Dental Beauty zijn goed opgeleid. De organisatie werkt voortdurend aan de deskundigheid van de behandelaars, die deze op peil houden door bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur. Dit alles dient om een permanent hoge kwaliteit in gebitsonderhoud en voorlichting te garanderen. Intern wordt door de tandartsen en mondhygiënisten deelgenomen aan bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Extern wordt deelgenomen aan cursussen, congressen en klinische avonden.

Door de bij- en nascholing van onze behandelaars kunt u als patiënt rekenen op hoge actuele kennis van de tandheelkunde en dat u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.

Beroepsverenigingen tandheelkundige behandelaars en tandartsen

Onze tandheelkundige behandelaars en tandartsen zijn aangesloten bij een beroepsvereniging: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

De mondhygiënisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).

Gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor de behandelaars in onze tandartspraktijken

Onze behandelaars houden zich in hun beroepsuitoefening aan gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen en mondhygiënisten. Deze richtlijnen worden door de beroepsorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten opgesteld, vaak in samenspraak met derden.

Hoe vindt de kwaliteitsbewaking plaats?

Naast bij- en nascholing vinden binnen Mondzorg Dental Beauty continue kwaliteitscontroles plaats. Niet alleen investeren wij in al onze medewerkers maar ook in de meest vooruitstrevende apparatuur voor het bereiken van optimale resultaten op kwaliteit en duurzaamheid van gebitsbehandelingen en cosmetische tandheelkunde.