Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Mondzorg Dental Beauty kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mondzorg Dental Beauty, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mondzorg Dental Beauty verstrekt. Mondzorg Dental Beauty kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM MONDZORG DENTAL BEAUTY GEGEVENS NODIG HEEFT
Mondzorg Dental Beauty verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Mondzorg Dental Beauty uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MONDZORG DENTAL BEAUTY GEGEVENS BEWAART
Mondzorg Dental Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Mondzorg Dental Beauty verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Mondzorg Dental Beauty worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Mondzorg Dental Beauty gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Mondzorg Dental Beauty maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mondzorg Dental Beauty bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mondzorg Dental Beauty te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mondzorg Dental Beauty heeft hier geen invloed op.

Mondzorg Dental Beauty heeft Google geen toestemming gegeven om via Mondzorg Dental Beauty verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mondzorgdentalbeauty.nl. Mondzorg Dental Beauty zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Mondzorg Dental Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mondzorg Dental Beauty maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mondzorg Dental Beauty verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mondzorg Dental Beauty op via info@mondzorgdentalbeauty.nl.

www.mondzorgdentalbeauty.nl is een website van Mondzorg Dental Beauty.

Mondzorg Dental Beauty is als volgt te bereiken:
Postadres: Laan van Meerdervoort 420, 2563 BD Den Haag
Vestigingsadres: Laan van Meerdervoort 420, 2563 BD Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 70266948
BTW nummer: 858225013B01
Telefoon: +31 (0)70 393 54 00
E-mailadres: info@mondzorgdentalbeauty.nl