Brede steun tweede kamer voorhang AMVB voorjaar 2018

Op 1 februari heeft het verzameloverleg over onder andere de mondzorg plaatsgevonden in de Tweede Kamer. De woordvoerders van de verschillende partijen hebben minister Bruins vragen gesteld en hun visie op de huidige gang van zaken gedeeld. In aanloop naar het overleg heeft NVM-mondhygiënisten veelvuldig gesproken met de verschillende woordvoerders, de minister en zijn ambtenaren.

Onze inzet
Er is door vrijwel alle partijen aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen in de mondzorg. De lobby van NVM-mondhygiënisten, maar ook de acties en onfatsoenlijke opstelling van de ANT en de KNMT zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op het laatste punt heeft onder andere Aukje de Vries (VVD) zich duidelijk uitgesproken tegen de onfatsoenlijke boycot van de ANT die ze absoluut niet passend vindt als onderhandelmethode. Als reactie op het standpunt van de tandartsen heeft naast een paar woordvoerders de minister duidelijk aangegeven dat de aanstaande AMvB geen donderslag bij heldere hemel is, maar dat hier al jaren over gesproken wordt.

Impasse
In ieder geval is de hele Kamer – zowel regeringspartijen als oppositie – voorstander van de aanpak van minister Bruins op de ingeslagen weg om door middel van de AMvB de ontstane impasse in de taakherschikking te doorbreken. Op het gebied van het huidige ‘conflict’ wil Tweede Kamerlid Jacoba van den Berg (CDA) dan ook dat de minister zich in gaat zetten om het aanstaande experiment succesvol te laten verlopen. De minister was zeer duidelijk dat hij deze aanpak volgt om de partijen te sturen met elkaar om de tafel te gaan zitten en er samen uit te komen. Volgens de minister is er nog voldoende tijd dat de mondzorgpartijen elkaar in de armen te sluiten.

SP-motie Jeugd mondzorg
Naast alle aandacht voor de taakherschikking, bracht de SP een ander probleem in de mondzorg aan de orde. Er zijn problemen in de mondzorg bij een aantal risicogroepen waaronder de jeugd. Maarten Hijink (SP) wil dat de minister stappen zet om goede regionale initiatieven te gaan steunen voor de jeugd en stelde dat het belangrijk is dat daar een brede groep zorgprofessionals, waaronder de mondhygiënisten, in worden gekend. Om zijn wens extra kracht bij te zetten heeft hij een VAO aangevraagd waar hij voornemens is om een of meerdere moties op dit onderwerp in te dienen.

Doorzettingsmacht Zorginstituut Nederland
Ook was de minister daadkrachtig op het gebied van de op te stellen richtlijnen in de mondzorg. Hij verwacht dat het Kennis Instituut Mondzorg (KIMo) nog dit voorjaar met de nodige richtlijnen komt. Op het moment is het Zorginstituut Nederland zich aan het voorbereiden om zijn doorzettingsmacht te gebruiken mochten de partijen niet voldoende voortgang boeken.

Hoe nu verder
Afgelopen middag is er een belangrijke stap gezet om de beweging voor goede mondzorg in te zetten. De steun van de aanwezige woordvoerders voor het experiment en de toezeggingen die gedaan zijn door de minister zijn een goede basis om ook de komende periode in gesprek te blijven. Onder andere op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteitsrichtlijnen wat door Aukje de Vries naar voren is gebracht. Dus niet alleen met politiek en het ministerie, maar ook staan we nog steeds open om met de andere partijen in de mondzorg de handschoen gezamenlijk op te pakken om tot een werkbare situatie te komen voor de cliënt.

Bron: NVM Mondhygiënisten

Deel dit bericht